Birta leitarniðurstöður Minnsta letur Miðstærð leturs Stærsta letur Prenta þessa síðu
Atburðadagatal
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Fyrri mánuður
ágúst 2017
Næsti mánuður

Framkvæmdaráætlun 2007

 

Ný aðalnámskrá fyrir grunnskóla tekur gildi 1. ágúst 2007. Á sama tíma  mun taka til starfa nýr menntaskóli í Borgarnesi, Menntaskóli Borgarfjarðar, sem er tilraunaskóli á framhaldsskólastigi með 3ja ára nám til stúdentsprófs.

 

Þessar aðstæður skapa einstakt tækifæri til að innleiða nýja námskrá í grunnskólum Borgarbyggðar í samfellu við þróun á nýjum kennsluháttum á framhaldsskólastigi. Borgarbyggð, grunnskólar Borgarbyggðar, Menntaskóli Borgarfjarðar og menntamálaráðuneytið hafa tekið höndum saman um að skapa samfellu milli grunnskólanna og framhaldsskóla, meðal annars með því að aðlaga skólanámskrár grunnskólanna að nýrri aðalnámskrá.

 

Yfirumsjón og ábyrgð á verkefninu hefur stýrihópur sem í eru fulltrúar fyrrgreindra aðila. Auk þess hefur verið settur á stofn bakhópur heimafólks sem hefur það hlutverk að vinna að framgangi verksins innan skólanna. Meðal verkefna bakhópsins er að endurskoða skólanámskrár borgfirskra skóla og huga að tengingu við menntaskólann.

 

Verkefnið mun standa yfir í rúm 3 skólaár og verður skipt í 3 áfanga. Vinnulotur verða á vorin og haustin, fyrir upphaf og eftir lok skólaárs nemenda. Einnig verður unnið jafnt og þétt yfir veturinn, til þess verður notaður hluti af verkstjórnartímum skólastjóra. Þá er einnig möguleiki að nýta hluta af starfsdögum kennara til vinnu vegna verkefnisins.

 

Í fyrsta áfanga, sem þegar er hafinn, mun stýrihópurinn vinna að gerð þróunaráætlunar verkefnisins, með aðstoð og í samstarfi við bakhópinn. Gert er ráð fyrir að þróunaráætlunin verði tilbúin á vordögum og gengið er út frá því að skoða til að byrja með tengsl unglingastigs grunnskólans við framhaldsskólann, þ.e. að mynda samfellu í námi nemenda frá 7. bekk grunnskóla til loka framhaldsskólans.  

Þróunaráætlunin verður svo kynnt kennurum og öðru starfsfólki skólanna á vordögum.  Í vor munu skólarnir jafnframt kortleggja nákvæmlega kennsluna á  nýliðnu skólaári, þ.e. hvað var kennt í hverjum árgangi fyrir sig á skólaárinu.

 

Í öðrum áfanga verður lögð áhersla á innleiðingu nýrrar aðalnámskrár. Sérfræðingar munu kynna aðalnámskrána fyrir starfsfólki skólanna haustið 2007. Í framhaldi af því munu kennarar, sem búa yfir kunnáttu og reynslu á viðkomandi sviði, fara í gegnum faggreinanámskrárnar og skoða þær heildrænt frá upphafi náms í viðkomandi námsgrein. Fagstjórateymi í skólunum munu halda utan um vinnuna. Stefnt er að því að ljúka þessum hluta í janúar 2008. Þá verður hafist handa við að fara í gegnum skólanámskrárnar þvert á árganga og markmiðum raðað á árgangana. Við þessa vinnu verður höfð til hliðsjónar afurð fyrsta áfanga verkefnisins (kortlagning kennslunnar á skólaárinu 2006-07). Áætlað er að þessum áfanga ljúki vorið 2008.

 

Í þriðja og síðasta áfanganum, sem áætlað er að standi yfir skólaárin 2008-09 og 2009-10, verður unnið að þróun og samþættingu nýrra kennsluhátta og námsmats í grunnskólunum og menntaskólanum.  Jafnhliða verður unnið að þróun starfs- og námsráðgjafar í samstarfi við menntaskólann.  Á ákveðnum tímapunktum í gegnum allt verkefnið verður vinnan metin og endurskoðuð, með aðstoð sérfræðinga á hverju sviði. Þeir tímapunktar verða nánar skilgreindir í þróunaráætluninni sem lögð verður fram í vor.